Bu site Müslümanların kutsalı olan 3 şehri tanıtma ve bilgilendirme amacıyla kurulmuştur.
Sitemizde mübarek mescidlerimiz Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa hakkında tarihi yazılar, güncel haberler ve videolar yayınlanmaktadır.

“İşte bu (Kur’an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitap’tır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır.” Enam Suresi, 92
“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan yola çıkararak, kendisine bazı mucizelerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa’ya ulaştıran Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir.” İsra Suresi, 1